Osakkaalle

Remontointi

Muista remonttia suunnitellessasi

Hyvissä ajoin ennen remontin aloittamista osakkaan tulee selvittää, onko remontista/muutostyöstä tehtävä taloyhtiölle ilmoitus. Voit tarkastaa ilmoitusvelvollisuuden alla olevasta linkistä tai isännöitsijältä.

Mikäli remontissa on epäselviä tekijöitä, tulee aina olla yhteydessä isännöitsijään.

Muista tehdä remontti-ilmoitus!

Asunnon hankinta

Ohjeita asunnon ostajalle

Yhtiöjärjestys tulee käydä huolella läpi. Yhtiöjärjestyksessä määritellään huoneistoille kohdistuvien vastikkeiden maksuperusteet sekä erilliset kunnossapitovastuut koskien esim. parvekelasituksia.

Isännöitsijäntodistuksen tulee olla korkeintaan kolme kuukautta vanha ja itse kaupantekotilaisuudessa aivan tuore todistus. Näin ostajana varmistat, että asunnon myyjänä on sen omistaja ja voit tarkistaa, onko asunnosta maksamatta vastikemaksuja. Uusi ostaja vastaa isännöitsijäntodistukseen merkityistä edellisen omistajan maksamattomista maksuista jopa kuuden kuukauden ajalta. Isännöitsijäntodistuksesta ilmenevä huoneistokohtainen lainaosuus on myös varsin oleellinen asia, samoin kuin yhtiössä suoritetut ja tulevat korjaukset.

Kunnossapitotarveselvityksestä selviää yhtiöön tulossa olevat isommat saneeraukset ja kunnossapitotyöt.

Tilinpäätöksestä selviää yhtiön taloudellista tilaa koskevat tiedot.

Osakerekisteröinti

Asuntokaupan jälkeen on tarkoituksenmukaista rekisteröityä yhtiön osakkaaksi. Koska osakerekisteröinti ei koske ainoastaan kauppaa, vaan myös ns. vastikkeettomia saantoja (esim. lahja, perintö, testamenttisaanto) käsitellään seuraavassa erikseen kutakin vaihtoehtoa.

Lisätietoja voit kysyä isännöitsijätoimistosta.

Tavallisesti tarvitaan rekisteröintiä varten kopiot seuraavista asiapapereista:

  • Kauppakirja tai vaihtokirja, jos kyseessä on vaihtokauppa.
  • Valtakirja, jos omistaja ei itse ole suorittanut osakesiirtoa tai allekirjoittanut kauppakirjaa.
  • Osakekirjakopio siirtomerkinnöin varustettuna
  • Varainsiirtoverolaskelma, jossa on laillistetun kiinteistönvälittäjän allekirjoitus. Jos ei ole käytetty välittäjää, tulee ostajan esittää veroviraston allekirjoittama/leimaama varainsiirtoverolaskelma tai sähköinen dokumentti varainsiirtoveroilmoituksen jättämisestä.
  • Kaupparekisteriote tai todistus nimenkirjoitusoikeudesta. Jos ostaja tai myyjä on esimerkiksi yritys, yhdistys tai säätiö, tulee esittää asiapaperi, joka osoittaa myyjän tai ostajan valtuudet edustaa organisaatiota. Asiapaperi voi olla kaupparekisteri-, yhdistysrekisteri- tai säätiörekisteriote, josta selviää, että ko. henkilöllä on organisaation nimenkirjoitusoikeus tai organisaation hallituksen kokouspöytäkirja, jossa ko. henkilö on valtuutettu edustamaan organisaatiota.
  • Puolison suostumus kauppaan. Jos huoneisto on toisen puolison omistuksessa, mutta molempien yhteinen koti, tarvitaan suostumus myös siltä, joka ei ole merkitty huoneiston omistajaksi.
Valikko