Osakkaalle

Remontointi

Muista remonttia suunnitellessasi

Hyvissä ajoin ennen remontin aloittamista osakkaan tulee selvittää, onko remontista/muutostyöstä tehtävä taloyhtiölle ilmoitus. Voit tarkastaa ilmoitusvelvollisuuden alla olevasta linkistä tai isännöitsijältä.

Mikäli remontissa on epäselviä tekijöitä, tulee aina olla yhteydessä isännöitsijään.

Muista tehdä remontti-ilmoitus!

Asunnon hankinta

Ohjeita asunnon ostajalle

Yhtiöjärjestys tulee käydä huolella läpi. Yhtiöjärjestyksessä määritellään huoneistoille kohdistuvien vastikkeiden maksuperusteet sekä erilliset kunnossapitovastuut koskien esim. parvekelasituksia.

Isännöitsijäntodistuksen tulee olla korkeintaan kolme kuukautta vanha ja itse kaupantekotilaisuudessa aivan tuore todistus. Näin ostajana varmistat, että asunnon myyjänä on sen omistaja ja voit tarkistaa, onko asunnosta maksamatta vastikemaksuja. Uusi ostaja vastaa isännöitsijäntodistukseen merkityistä edellisen omistajan maksamattomista maksuista jopa kuuden kuukauden ajalta. Isännöitsijäntodistuksesta ilmenevä huoneistokohtainen lainaosuus on myös varsin oleellinen asia, samoin kuin yhtiössä suoritetut ja tulevat korjaukset.

Kunnossapitotarveselvityksestä selviää yhtiöön tulossa olevat isommat saneeraukset ja kunnossapitotyöt.

Tilinpäätöksestä selviää yhtiön taloudellista tilaa koskevat tiedot.

Osakerekisteröinti

Asuntokaupan jälkeen on tarkoituksenmukaista rekisteröityä yhtiön osakkaaksi. Koska osakerekisteröinti ei koske ainoastaan kauppaa, vaan myös ns. vastikkeettomia saantoja (esim. lahja, perintö, testamenttisaanto) käsitellään seuraavassa erikseen kutakin vaihtoehtoa.

Lisätietoja voit kysyä isännöitsijätoimistosta.

Tavallisesti tarvitaan rekisteröintiä varten kopiot seuraavista asiapapereista:

 • Kauppakirja tai vaihtokirja, jos kyseessä on vaihtokauppa.
 • Valtakirja, jos omistaja ei itse ole suorittanut osakesiirtoa tai allekirjoittanut kauppakirjaa.
 • Osakekirjakopio siirtomerkinnöin varustettuna
 • Varainsiirtoverolaskelma, jossa on laillistetun kiinteistönvälittäjän allekirjoitus. Jos ei ole käytetty välittäjää, tulee ostajan esittää veroviraston allekirjoittama/leimaama varainsiirtoverolaskelma tai sähköinen dokumentti varainsiirtoveroilmoituksen jättämisestä.
 • Kaupparekisteriote tai todistus nimenkirjoitusoikeudesta. Jos ostaja tai myyjä on esimerkiksi yritys, yhdistys tai säätiö, tulee esittää asiapaperi, joka osoittaa myyjän tai ostajan valtuudet edustaa organisaatiota. Asiapaperi voi olla kaupparekisteri-, yhdistysrekisteri- tai säätiörekisteriote, josta selviää, että ko. henkilöllä on organisaation nimenkirjoitusoikeus tai organisaation hallituksen kokouspöytäkirja, jossa ko. henkilö on valtuutettu edustamaan organisaatiota.
 • Puolison suostumus kauppaan. Jos huoneisto on toisen puolison omistuksessa, mutta molempien yhteinen koti, tarvitaan suostumus myös siltä, joka ei ole merkitty huoneiston omistajaksi.

Tavallisesti rekisteröintiä varten tarvitset kopiot seuraavista asiapapereista:

 • Lahjakirja. Suullinenkin lahja on juridisesti pätevä, mutta lahjan saajan on siinä tapauksessa muulla tavoin varmistettava lahjanantajan tahdonilmaisun sisältö isännöitsijälle.
 • Osakekirjakopio siirtomerkinnöin varustettuna.

Perinnöllä tai testamentilla saadut osakkeiden rekisteröintiä varten tarvitaan seuraavat asiapaperit:

 • Perukirja
 • Virkatodistukset (sukuselvitys). Virkatodistukset (sukuselvitys) tarvitaan lähtökohtaisesti vainajan osalta katkeamattomana 15 vuotiaasta kuolemaan asti. Virkatodistuksia tai sukuselvitystä ei tarvita, jos maistraatti on vahvistanut kuolinpesän osakkaat erillisellä dokumentilla
 • Testamentti (mahdollinen)
 • Osakekirjakopio
 • Vainajan vanhempien sukuselvitys, jos ei rintaperillisiä. Jos vainajalla ei ollut rintaperillisiä, tarvitaan vainajan vanhempien sukuselvitykset.
 • Perinnönjakokirja tai osituskirja. Jos perilliset haluavat rekisteröitäväksi kunkin perillisen omistusosuuden, tarvitaan perinnönjakokirja tai osituskirja.
 • Avioehtosopimus (mahdollinen)
 • Käräjäoikeuden päätös edunvalvojan määräämiseksi. Jos oikeustoimissa osapuolena on vajaavaltainen (esim. alaikäinen) tulee useissa tapauksissa hänen taloudellisten asioiden hoitajan olla käräjäoikeuden vahvistama uskottu mies tai edunvalvoja.
 • Maistraatin suostumus kaupan toteuttamiseksi. Jos saajalle on määrätty uskottu mies tai edunvalvoja.

Huom! Perintö- tai testamenttitilanteessa omistajalle ei voida myöntää yhtiökokouksessa äänivaltaa, mikäli kaikkia rekisteröintiin tarvittavia dokumentteja ei ole toimitettu isännöitsijätoimistoon. Edellä mainituissa rekisteröintitilanteissa dokumenttien läpikäynti vie aikaa, eikä sitä voida suorittaa esimerkiksi yhtiökokouksen yhteydessä.