Asukkaalle

Ohjeita asumiseen

Taloyhtiöissä noudatetaan yleisiä järjestysmääräyksiä. Asukkaiden tulee noudattaa järjestyslakia (612/2003), Helsingin kaupungin järjestyssääntöä sekä asunto-osakeyhtiön omia järjestysmääräyksiä.

Asukkaan tulee ilmoittaa sisään- ja poismuutosta taloyhtiön edustajalle: huoltoyhtiölle tai isännöitsijälle sekä maistraattiin.

Lue lisätietoja ja tee muuttoilmoitus isännöitsijätoimistolle asiointilomakkeellamme.

Yleisesti asukkaan tulee kerrostalossa välttää metelöintiä sekä noudattaa taloyhtiön hiljaisuusaikoja kello 22.00-7.00.

Asukas on vastuussa omien vieraidensa aiheuttamasta häiriöstä ja mahdollisista vahingoista.

Mattojen ja vuodevaatteiden tomuttaminen on pääsääntöisesti sallittua vain tuuletusparvekkeilla tai niille varatuilla ulkoalueilla ja tomutustelineillä.

Parvekekaiteiden ulkopuolella ei saa tuulettaa tekstiilejä tai roikottaa mitään koristeita. Kaikki kukka-asetelmat tai vastaavat tulee asentaa siten, että ne ovat parvekekaiteen sisäpuolella.

Tupakointi on kielletty yhteisissä sisätiloissa, rakennusten ilmanottoaukkojen (ikkunoiden) sekä leikkipaikkojen läheisyydessä. Taloyhtiössä saattaa olla tupakoinnille määrätty paikka piha-alueella.

Tupakkalaki muuttui 1.1.2017, jonka jälkeen taloyhtiöillä on oikeus hakea kunnalta parveketupakointikieltoa.

Taloyhtiöiden piha-alueilla ajoneuvojen pysäköinti on sallittu vain niille varatuilla alueilla. Rakennuksen läheisyyteen (alle 8 m) ei saa pysäköidä moottoriajoneuvoja, ellei aluetta ole määritelty pysäköintialueeksi.

Polkupyörille ja ulkoiluvälineille on varattu oma paikkansa piha-alueella sekä urheiluvälinesuojissa.

Koirat ja muut lemmikkieläimet tulee olla kytkettyinä. Omistajan tulee huolehtia eläimen jätöksistä asianmukaisesti, eikä niitä saa jättää piha-alueille.

Eläimet eivät saa aiheuttaa muille asukkaille häiriötä tai vaaratilanteita. Taloyhtiöllä on oikeus puuttua esim. koiran häiritsevään haukkumiseen.

Järjestysmääräysten rikkominen saattaa aiheuttaa asukkaalle vahingonkorvausvelvollisuuden tai vuokrasopimuksen irtisanomisen tai pahimmassa tapauksessa johtaa huoneiston haltuunottoon taloyhtiön toimesta.

Paloturvallisuus

Suojaa kotisi tulipaloilta

Tulipalot voitaisiin useimmiten estää ennalta, sillä yleensä ne syttyvät ihmisten huolimattoman toiminnan tuloksena. Parhaiten suojaat kotisi toimimalla paloturvallisesti sähkölaitteiden, tulisijojen ja kynttilöiden kanssa.

 • Tutustu huolella taloyhtiön pelastussuunnitelmaan ja Suomen Pelastusalan keskusjärjestön paloturvallisuusohjeistuksiin.
 • Hanki kotiisi riittävä määrä palovaroittimia ja pidä ne toimintakunnossa tarkistamalla ne riittävän usein.
 • Mieti poistumistiet huolella etukäteen.
 • Älä poistu savuiseen porrashuoneeseen, vaan odota palomiesten saapumista ja ohjeistuksia.
 • Pidä alkusammutusvälineet helposti saatavilla ja opettele käyttämään niitä esim. palosammutuskurssilla.
 • Varmista, että sinulla on voimassa oleva kotivakuutus.

Tutustu myös Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Paloturvallisuutta kotona -oppaaseen (pdf 6,65 MB).

Jätehuolto ja lajittelu

Vähennä kerättävää sekajätettä

Jokainen meistä voi vaikuttaa merkittävästi taloyhtiön jätekustannuksiin lajittelemalla jätteensä. Lajittelemalla ja kierrättämällä tehokkaasti voimme säästää luonnonvaroja, energiaa ja ympäristöä. Mitä huolellisemmin tuotteet ja aineet lajitellaan, sitä taloudellisimmin ja paremmin ne voidaan hyödyntää uusioraaka-aineina.

Kaikissa taloyhtiöissä ei välttämättä ole tarjolla kaikkia olemassa olevia lajittelumahdollisuuksia. Tähän vaikuttaa yhtiön jätekeräyspisteen koko ja voimassa oleva jätelainsäädäntö. Jäteastioiden määrään ja lajittelumahdollisuuksiin vaikuttaa myös yhtiöiden huoneisto- ja asukasmäärät.

Huom! Energiajätekeräys on päättynyt huhtikuussa 2016 ja tilalle on otettu muovikeräyskokeilu, joka kestää syksyyn 2017 saakka. Kokeilun piiriin kuuluu osa pääkaupunkiseudun taloyhtiöistä ja kiinteistöistä. Lisätietoja löydät HSY:n verkkosivuilta.

Pikaohjeet lajitteluun

Tiivistä jätteet hyvin jätekeräysastioihin. Olethan huomaavainen etkä täytä jäteastioita yhdellä kertaa liian suurella määrällä jätteitä (esim. pahvit ja pakkausjätteet).

Taloyhtiön keräyspisteeseen ei saa jättää huonekaluja, kodinkoneita tai vaarallisia jätteitä. Älä laita jäteastioihin mitään suurta tavaraa, jota ei luokitella normaaliksi kotitalousjätteeksi, vaan toimita ne suoraan esimerkiksi Sortti-asemalle.

Tarkat lajitteluohjeet löydät HSY:n verkkosivujen lajitteluohjeista.

Laajakaista

Monissa taloyhtiöissä on käytössä taloyhtiölaajakaista. Tarkista isännöitsijätoimistosta, onko taloyhtiössä taloyhtiölaajakaistasopimus ja miltä palveluntarjoajalta se on tilattu.

Jos haluat ottaa taloyhtiölaajakaistan käyttöösi, ole yhteydessä laajakaistan toimittavaan palveluntarjoajaan. Vaikka taloyhtiölaajakaistan päätilaaja on taloyhtiö, sinun tulee tehdä palveluntarjoajan kanssa oma sopimus laajakaistan käyttöön ottamisesta ja mahdollisista lisäpalveluista.

Jos taloyhtiössä ei ole taloyhtiölaajakaistaa, voit tilata kiinteän tai mobiililaajakaistan asuntoosi haluamaltasi palveluntarjoajalta.

Asunnon hoitovastuu

Yleiset asunnon hoito- ja kunnossapitovastuut

Asunto-osakeyhtiössä huoltovastuu jakautuu taloyhtiön, asukkaan ja osakkaan välillä. Hoito ja kunnossapitovastuu on selkeästi kuvattu Kiinteistöalan Kustannus Oy:n julkaisemassa vastuunjakotaulukossa.

Asunto-osakeyhtiö vastaa kiinteistön keskeisistä järjestelmistä kuten vesi-, viemäri- ja sähköjärjestelmistä. Lisäksi taloyhtiön vastuulla on talon ulkokuori sekä talon yleiset tilat.

Asukkaan on huolehdittava huoneiston hyvästä hoidosta. Tämä edellyttää myös yhtiön vastuulla olevien järjestelmien käyttöhuoltoa ja käyttökunnon seurantaa. Havaituista vioista tulee viipymättä ilmoittaa taloyhtiön isännöitsijälle, huoltoyhtiölle tai vuokranantajalle.

Asukkaan huolto- ja ylläpitotehtävät

Asukkaan vastuulla olevat huolto- ja ylläpitotehtävät aihealueittain:

 • parvekkeen puhtaanapito ja lumen poisto
 • parvekelasitusten puhtaanapito
 • ikkunoiden pesu
 • ikkunoiden toimivuuden seuranta ja sulkeminen säätilan mukaan
 • vuotojen ja tukosten havainnointi
 • kylpyhuoneen lattiakaivon säännöllinen puhdistus
 • pesukonehanojen sulkeminen pesukoneen käyttöjen välissä
 • pesukoneliitäntöjen tiiviyden seuranta
 • toimintakunnon seuranta
 • vuotojen havainnointi
 • toimintakunnon seuranta
 • huoneiston sisäpuolisten venttiilien osien puhdistaminen
 • korvausilmaventtiilien suodattimien puhdistus
 • palovaroittimien puhdistus ja toimintakunnon testaus
 • palovaroittimien paristojen vaihto
 • huoneistoissa on oltava toimiva palovaroitin jokaista alkavaa 60 m² kohden
 • yhtiön asentamien palovaroittimien pariston vaihto kuuluu taloyhtiön vastuulle
 • talousjätteiden vieminen taloyhtiön jätekeräyspisteeseen
 • muun jätteen vieminen kunnalliseen jätekeräykseen, kuten huonekalut, kodinkoneet, sähkölaitteet, kemikaalit yms.